De anatomie is een startpunt voor mensen die inzicht willen krijgen in assetmanagement. Er zijn uitstekende leerboeken en trainingen; deze anatomie is geen van beide! De anatomie is een inleiding in het vakgebied in het algemeen en in het toepassingsgebied van de individuele assetmanagementonderwerpen.

Doel van de anatomie

De anatomie is een startpunt voor mensen die inzicht willen krijgen in assetmanagement. Er zijn uitstekende leerboeken en trainingen; deze anatomie is geen van beide! De anatomie is een inleiding in het vakgebied in het algemeen en in het toepassingsgebied van de individuele assetmanagementonderwerpen.

Het doel van de anatomie is:

  • Mensen helpen beter inzicht te krijgen in het vakgebied assetmanagement, in waar ze meer informatie kunnen krijgen en in wat ze hierna kunnen doen; en
  • Organisaties helpen besluiten of ze assetmanagement willen invoeren en/of hun vermogen op het gebied van assetmanagement willen verbeteren.

Het draait niet om de Assets!

Om effectief te kunnen functioneren vertrouwt onze moderne samenleving in sterke mate op fysieke assets. Assets zo managen dat ze nu en in de toekomst producten en diensten kunnen leveren, is een essentieel onderdeel van het vakgebied dat we assetmanagement noemen. Assets kunnen van alles zijn: een merk, een licentie, een recht van overpad, een groep bedrijven, kansen – alles waarin je investeert om je doel te bereiken!

Assetmanagement draait meer om het genereren van waarde dan om wat je met assets doet. Het gaat om het gebruik van assets om waarde te leveren en de bedrijfsdoelstellingen van de organisatie te bereiken.

De concepten die ten grondslag liggen aan assetmanagement zijn in de loop van vele tientallen jaren en in veel verschillende landen en culturen ontwikkeld. Assetmanagement kan complex zijn en blijft evolueren en veranderen. Veranderingen kunnen afkomstig zijn van de assets zelf, de context waarin ze worden gebruikt of de systemen die worden gebruikt om ze te managen.

Succesvol assetmanagement vereist de actieve medewerking van een groot aantal personen binnen een organisatie en haar toeleveringsketen. Het vergt inzicht en steun van interne en externe stakeholders, zoals aandeelhouders en regelgevende instanties, die wellicht invloed willen uitoefenen. Steeds meer ontstaat het besef dat assetmanagement wordt uitgevoerd door functieoverschrijdende teams op alle niveaus van de organisatie. Dit begint met de directie en verspreidt zich vervolgens naar lagere niveaus van professionals die assetmanagementactiviteiten uitvoeren.

Waarom een ‘anatomie’

De naam van het document – de Anatomie – is ontleend aan een vergelijking met de medische wereld. Elke arts moet op zijn minst een basiskennis hebben van de menselijke anatomie. Hij of zij moet beschikken over een goede praktijkkennis van het hele lichaam en zich daarnaast op een bepaald gebied specialiseren. Iets vergelijkbaars gaat ook op voor assetmanagement. Van personen wordt verwacht dat zij inzicht hebben in de in dit document beschreven thema’s, maar hoeveel specialistische kennis en expertise ze nodig hebben, hangt af van de functie die ze bekleden. Veel van de thema’s kan men los van elkaar leren, maar voor assetmanagement geldt net als voor geneeskunde dat het een holistisch vakgebied is dat je alleen op geslaagde wijze in de praktijk kunt brengen door het toepassingsgebied van de activiteiten die in dit document worden beschreven in aanmerking te nemen.

De anatomie helpt teams door ze een gemeenschappelijke taal en inzicht in assetmanagement te geven. Ook helpt de anatomie ze inzien hoe zij aan het vermogen van hun organisatie kunnen bijdragen, waar zij zich in hun eigen professionele ontwikkeltraject bevinden en welke andere hulpbronnen er zijn. Voor wie niet bekend is met de terminologie van assetmanagement is de woordenlijst achterin het document een nuttig hulpmiddel.

 

Assetmanagement – een anatomie

Anatomie = de leer van de structuur en de werking van een organisme om de onderdelen ervan te onderzoeken en te analyseren

Back to post: Click Here or follow Sustainable Asset Management


Source: 

The Institute of Assetmanagement Klik Hier

– Dutch version; Asset Management – Een Anatomie
Download Dutch Version

Scientific Body of thoughts: Click Here
– Research Page Click Here 
– Green Box ‘Consulted Articles & Literature’
– Select ‘Industry 5.0’.

 

Tags: , ,