Voor Jan Stoker staat het buiten kijf: Maintenance-Engineers zijn essentieel voor een stabiele en veilige infrastructuur in ons land. Jan is dan ook de trekker van de werving van maar liefst 7 Maintenance Engineers voor West Nederland Noord.


Author: Ing. Jan Stoker MSc. MEng. 

Jan Stoker ademt Asset- en Maintenance management. Ooit begonnen als onderhoudsmonteur is hij, via diverse functies in het bedrijfsleven en als docent/promovendi in het Asset- en Maintenance Management, nu senior asset manager bij Rijkswaterstaat West-Nederland Noord (WNN).

Rijkswaterstaat staat voor een forse instandhoudingsopgave opgave als het gaat om onderhoud en vervangen van Assets. De civiele infrastructuur in ons land is meer dan 300 miljard euro waard. Deze infrastructuur veroudert en er rijden meer en zwaardere vrachtwagens over dan waarop destijds was gerekend. Hoe lang gaan onze bruggen, viaducten, sluizen, stuwen en kades nog mee?

Rijskwaterstaat & Asset Management

In opdracht van De Bouwagenda heeft TNO de landelijke omvang van deze vernieuwingsopgave voor het eerst in kaart gebracht. Uit de studie van TNO blijkt dat de jaarlijkse kosten voor vervanging en renovatie van de bestaande civiele infrastructuur gaan oplopen van ongeveer een miljard euro in 2019, naar twee tot drie miljard in 2030 en rond de vier miljard euro in 2050. Totaal is er de komende drie decennia circa 50 miljard euro meer nodig. Naast geld, is het ook nodig dat er voldoende ingenieurs zijn opgeleid en dat overheden en bouwbedrijven de capaciteit hebben om de stroom aan werkzaamheden te plannen en uit te voeren.

Veel is nog onzeker over de komende vernieuwingsopgave, omdat veel niet bekend is over de werkelijke levensduur van de 85.000 bruggen en viaducten, de 3.000 kilometer aan kades en damwanden en de 130.000 kleine civiele constructies, zoals stuwen en duikers. Vanwege deze onzekerheden is het TNO-rapport een ‘proeve’ of nulmeting van een landelijk prognoserapport, met als belangrijke aanbeveling om periodiek een verbeterde nationale versie te maken. Hiermee ontstaat steeds beter zicht op de omvang en timing van de vernieuwingsopgave.

In het verlengde van de opgestelde prognose, adviseert TNO ook om het beheer van de bestaande infrastructuur sterk te verbeteren. Er is een omslag nodig van reageren op incidenten, naar een proactief en planmatig assetmanagement. De belangrijkste aanbevelingen hiervoor zijn:

  • Professionaliseer het Asset Management op areaalniveau en richt hiervoor onder meer een centrale organisatie-eenheid in bij elke beheerder of voor een groep kleine beheerders samen.
  • Zet het Asset Management op grotere afstand van de politiek, om continuïteit in budgetten en planning mogelijk te maken. De politiek stuurt op de kaders en op de afweging kwaliteit-budget.
  • Verbeter de samenwerking tussen beheerders, deel kennis en ervaring met elkaar en geef samen sturing aan programma’s voor kennisontwikkeling en innovatie.

Bron TNO Instandhoudingsopgave 2021(Klik Hier)

 

Deel van het antwoordt op deze problematiek is professionaliseren van het Asset Management. Het district WNN is volop in beweging om haar organisatie om het Asset Management conform de ISO55000 in te richten. Het Asset Management kent mondiaal verschillende context diagrammen (Klik Hier) waarbij het landscape model van het Institute of Asset management (IAM) mondiaal het meest bekend is.

Rijkswaterstaat heeft gekozen voor het  IAMpro model de zogenaamde IAMpro-Roos. Aan de hand van het Asset Management Ontwikkelplan (Klik Hier) is Rijskwaterstaat Asset Management aan het inrichten. Dat betekent dat het gedachtegoed als het als “The Line Of Sight” en het “Strategisch Asset Management Plan (SAMP)” vorm en inhoud worden gegeven.

Evenzo belangrijk is het Maintenance Management als tweede fundamenteel basisbeginsel van het Asset Management: Afstemming (Alignment ISO55000 Paragraaf 2.4.2). Als onderdeel van deze ontwikkelingen, en onderdeel van het Maintenance Management, worden Maintenance Engineers aangetrokken om inhoud en invulling te geven aan de verschillende thema’s van de IAMpro roos.

De zes processtappen die binnen iAMPro. In de ‘roos van iAMPro’ zijn de processtappen in de vorm van bladeren met elkaar verbonden. Bron: IAMpro

 

Jan geeft bij WNN mede sturing aan het Asset Management Implementatieplan door de ketens waar hij verantwoordelijk is als Asset Manager, “Bruggen & Kunstwerken”en “Tunnels”, als zodanig in te richten. Speerpunt hierbij is om samen met de Maintenance Engineers de P-IHP’s  en FME(C)A’s van de meest essentiële Assets op te stellen om zo risico’s te kwantificeren en daarmee de onderhoudsconcepten, onderhoudsplannen en vervangingsinvesteringen op te stellen. 

1. Wat houdt de functie Maintenance Engineer in?

Kort samengevat ben je bezig met het technisch kwantificeren van de risico’s rondom zaken als de beschikbaarheid en kosten van assets, zoals bruggen, viaducten, tunnels, wegen en sluizen. Door een decompositie te maken, maak je bijvoorbeeld helder uit welke werktuigbouwkundige of elektrotechnische onderdelen de betreffende asset bestaat. Van ieder onderdeel bepaal je het risico. Hoe groot is de kans op falen van technische onderdelen zodat je bijvoorbeeld voor onvoorziene kosten komt te staan? En welke set aan onderhoudsmaatregelen of investeringen kan dit falen voorkomen en de levenscyclus van de asset verlengen? Een boeiende rol want het gaat hier om onder meer om geld, risico, performance en een groot maatschappelijk belang.’

2. Hoe ziet een gemiddelde werkdag van een Maintenance Engineer eruit?

‘De rol van Maintenance Engineer binnen het asset management is nieuw bij Rijkswaterstaat. Je kunt dus zelf nog een grote stempel drukken op de exacte invulling ervan. Als nieuwkomer maken we je sowieso eerst wegwijs in onze organisatie en laten we je uitgebreid kennismaken met onze RCM-software. Afhankelijk van je kennis, ervaring en interesse koppelen we je daarna aan een bepaald team. Denk aan het team Tunnels, Sluizen en Wegen of het team Bruggen en Kunstwerken. De assets die jij krijgt toegewezen, leer je tot in detail kennen. Je praat met het asset managementteam, duikt in audits en analyseert inspectierapporten. Al je bevindingen voer je in het RCM-softwaresysteem in. Zo kom je tot een helder risicoprofiel, een overzicht van wenselijke onderhoudswerkzaamheden en vervangingsinvesteringen. Daarnaast denk je ook na over onze onderhoudsprocessen en geef je jouw visie op inspecties en kwaliteitscontroles.’

3. Wat is, vind jij, zo leuk aan de functie Maintenance Engineer?

‘Je hebt samen met de Asset Manager een enorme impact op het totale proces van beheer en onderhoud. Jouw bevindingen zijn van grote invloed op de veiligheid en levensduur van onze infrastructuur en raken dus onze hele maatschappij. We kunnen ons budget maar 1 keer uitgeven en jij laat zien hoe we dat op de best mogelijk manier doen.’

4. Wat vraagt het van iemand om dit werk goed te kunnen doen?

‘Je moet thuis zijn in de wereld van het Asset- en Maintenance management en een aantal jaren werkervaring in dit vakgebied is wenselijk. Daarnaast is het belangrijk dat zaken als NEN-2767, Life Cycle Engineering, Life Cycle Management en Reliability Centered Maintenance (Klik Hier) je niet vreemd zijn. Natuurlijk pak je zonder moeite zelfstandig zaken op; dat doe je altijd door anderen te betrekken en samen concrete resultaten neer te zetten. Daarnaast helpt het als je een vlotte babbel én pen hebt. En het op verschillende niveaus goed kunnen aanvoelen van krachtenvelden en belangen is ook een essentiële eigenschap. Je werkt nu eenmaal in een politiek-bestuurlijk complexe omgeving. Rijkswaterstaat investeert graag in talent, daarom bieden we ook mogelijkheden aan junioren die zich willen ontwikkelen binnen dit vakgebied.’


Click to enlarge The Asset management BowTie (Source Click Here)


5. Waarom is werken als Maintenance Engineer bij Rijkswaterstaat een aanrader?

‘Er is geen enkele andere werkgever waar je zoveel maatschappelijke impact hebt als hier! Als onze infrastructuur niet op orde is, stokt het leven in ons land. Jij bepaalt dus mede het functioneren van onze maatschappij. Bovendien onderscheidt Rijkswaterstaat zich technisch-inhoudelijk echt van andere werkgevers. Nergens anders zijn de objecten zo imposant en complex als hier. Tel daarbij op dat de rol van Maintenance Engineer nieuw is binnen onze organisatie en je begrijpt dat je hier je vaktechnische hart kunt ophalen.’

6. Kennismaken met Jan Stoker & Vacatures

Wil jij meer weten over de rol en het werkveld van een Maintenance Engineer? Jan vertelt er graag over! Je kunt hem, geheel vrijblijvend, bereiken via de knop onderstaand.

Voor de regio West Nederland Noord (WNN) zijn er een zevental functies die vervuld moeten worden. Er zijn een tweetal functietypen beschikbaar; voor de ervaren en vakbekwame Maintenance Engineers voor het aanstormend talent is een Junior Maintenance Engineer functies vacant. Afhankelijk voor je voorkeur en aantoonbare competenties kom je in één van de ketens te werken bij de zogenaamde Natte of Droge netwerkschakels. 

 

Vacature Maintenance Engineer & Contact info

 

Source and further read Rijkswaterstaat Click Here


 

Tags: , , ,