© Copyright B. Stoker 2023.

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.ssammeducation.com) en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij B. Stoker. De aangeboden informatie is zijn intellectueel eigendom.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door B. Stoker of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Alle informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload of geprint worden en gebruikt worden in andere teksten, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de copyright-tekst aanwezig is (© Copyright B. Stoker) of een zorgvuldige verwijzing wordt opgenomen, en mits copyright en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd. U plaatst zo mogelijk een duidelijke en werkende link naar deze website.

Bij verwijzing naar SSAMMeducation gebruikt u de volgende tekst: ©B. Stoker SSAMM

B. Stoker voert het beheer over de pagina’s op deze website. Linken en verwijzen op andere pagina’s mag altijd.

Ik stel het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.


Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op SSAMMeducation.com Door deze website te bezoeken en/of de aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

B. Stoker verleent u toegang tot SSAMMeducation.com  (“de website”) en publiceert hier delen van zijn promotieonderzoek ter informatie, lering en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Ik behoud mij daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Inlogcodes zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. In het geval dat persoonlijke inlogcodes worden verspreid wordt uw account geblokkeerd of verwijderd en aansprakelijk gesteld voor het schenden van auteursrechten.


Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is door mij met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch aanvaard ik geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden van het getoonde. 

Ik span mij in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De inhoud op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze inhoud kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van B. Stoker.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de website. Ik oefenen hierop gedeeltelijk controle of redactioneel toezicht uit en zullen klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met mijn via contact@ssammeducation.com

Voor op de website opgenomen inhoud, bestanden, hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ik nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij B.Stoker

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van uw bezoekinformatie door Google (d.w.z. uw gebruik van de website met inbegrip van uw IP-adres). Daarnaast maakt deze website gebruik van WordPress, een website cms afkomstig van WordPress.org, deze laat een cookie achter om een sessie aan te maken, maar wordt niet gebruikt voor analyses.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Maincontract.nl spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze corporate uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien u hierover opmerkingen of klachten heeft, dan kunt u met contact@ssameducation.com

SSAmMeducation.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Het verdient aanbeveling om dit privacystatement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Indien u vragen of twijfels heeft, neem dan contact op.