Mission Statement SSAMM: Asset Management is the art of balancing Costs, Risks and Performance. 

Onze missie is geïntegreerd, en de basis, voor de SSAMM-Doorlopende Leerlijn. Ons kader is de ISO5500 en de standaarden die het aanstuurt. Gebaseerd op figuur 1 van deze standaard hebben wij volgens het ‘Line of Sight’ principe onze Doorlopende LeerLijn Asset & Maintenance ontwikkeld. 

Omdat kosten gezien worden als een bijdrage in het Strategical Asset Management zijn deze drie thema’s onderdeel van onze leerlijnen. Deze thema’s zijn leidend gemaakt voor het SSAMM didactisch framework in een viertal modules en vormen de basis voor al onze leerlijnen.

Onderstaand worden de vier thema’s kort beschreven. Bekijk de cursusbeschrijvingen en neem kennis  van onze toetsplannen.

 

Click to enlarge

 

Module 1: Strategic Asset Management

Module 1 is het ‘Business’ thema. We starten met dit thema waarin de student wordt meegenomen in de werking en principes van een organisatie, om zo het assetmanagement optimaal te laten functioneren en presteren. Langs de kaders van het Strategisch Asset Management Plan (SAMP) wordt met behulp van toegepast onderzoek waarde gecreëerd voor de organisatie passend bij de missie, visie en strategie. Essentieel hierbij is informatie (Business Intelligence) van processen en producten om de juiste strategische keuzes te maken.

 

Module 2: Risk Assessment

Module 2 heeft het thema ‘Risk Assessment’. Risk Assessment geeft inzicht in mogelijke faalpatronen om zo risico’s te identificeren. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve analyse op de onderwerpen betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid worden risico’s gekwantificeerd. Deze risico’s zijn een fundamenteel uitgangspunt om waarde te creëren uit Assets. De verworven inzichten vormen de basis voor Life Cycle Management om processen en/of producten te optimaliseren gedurende hun levensduur om zo waarde te creëren voor de organisatie.

 

Module 3: Performance

Module 3 draait om het thema Performance waar de Asset Management centraal staat. In dit blok komt alle eerder opgedane kennis samen om ‘performance’ te creëren gebaseerd op de principes van Industrie 4.0.

De optimale balans tussen Maintenance Management en de technische staat van fysieke assets tijdens hun levensduur draagt ​​bij aan betere asset prestaties. Door Predictive Maintenance (Management) toe te passen als onderdeel van Maintenance Management wordt alle kennis gebundeld om de balans te bereiken.

 

Module 4: Final Assignement

Blok 4: Bij de eindbeoordeling past de student alle opgedane kennis toe in de eigen werkomgeving. Deze aanpak moet leiden tot bedrijfsverbetering, waarde creëren voor het bedrijf en de bedrijfsinvestering terugbetalen.

SSAMM Doorlopende LeerLijn Asset & Maintenance Management

De Doorlopende Leerlijn Asset & Maintenance Management is een ontwerp vanuit het EU programma “The European Qualifications Framework For LifeLong Learing (EQF)” . De SSAMM DoorLopende leerlijn famework Asset & Maintenance Management is in de blauwe widget weergegeven.